Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0146(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0391/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0391/2008

Keskustelut :

PV 18/11/2008 - 5
CRE 18/11/2008 - 5

Äänestykset :

PV 18/11/2008 - 7.15
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0542

Pöytäkirja
Tiistai 18. marraskuuta 2008 - Strasbourg

5. Kouluhedelmäjärjestelmä * (keskustelu)
CRE

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 sekä maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muuttamisesta kouluhedelmäjärjestelmän käyttöönottamiseksi [KOM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Niels Busk (A6-0391/2008)

Niels Busk esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Michel Barnier (neuvoston puheenjohtaja) ja Mariann Fischer Boel (komission jäsen).

Puheenvuorot: Maria Petre PPE-DE-ryhmän puolesta, María Isabel Salinas García PSE-ryhmän puolesta, Donato Tommaso Veraldi ALDE-ryhmän puolesta, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bairbre de Brún GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jeffrey Titford IND/DEM-ryhmän puolesta, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin ja Hélène Goudin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: James Nicholson, Silvia-Adriana Ţicău, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ilda Figueiredo, Neil Parish ja Christel Schaldemose.

Puheenvuorot: Michel Barnier, Mariann Fischer Boel ja Niels Busk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.11.2008, kohta 7.15.

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö