Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0146(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0391/2008

Ingediende teksten :

A6-0391/2008

Debatten :

PV 18/11/2008 - 5
CRE 18/11/2008 - 5

Stemmingen :

PV 18/11/2008 - 7.15
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0542

Notulen
Dinsdag 18 november 2008 - Straatsburg

5. Schoolfruitregeling * (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening"), met het oog op het opzetten van een schoolfruitregeling [COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Niels Busk (A6-0391/2008)

Niels Busk leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (fungerend voorzitter van de Raad) en Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Maria Petre, namens de PPE-DE-Fractie, María Isabel Salinas García, namens de PSE-Fractie, Donato Tommaso Veraldi, namens de ALDE-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, Bairbre de Brún, namens de GUE/NGL-Fractie, Jeffrey Titford, namens de IND/DEM-Fractie, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin en Hélène Goudin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door James Nicholson, Silvia-Adriana Ţicău, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ilda Figueiredo, Neil Parish en Christel Schaldemose.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier, Mariann Fischer Boel en Niels Busk.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.15 van de notulen van 18.11.2008.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid