Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0146(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0391/2008

Texte depuse :

A6-0391/2008

Dezbateri :

PV 18/11/2008 - 5
CRE 18/11/2008 - 5

Voturi :

PV 18/11/2008 - 7.15
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0542

Proces-verbal
Marţi, 18 noiembrie 2008 - Strasbourg

5. Programul pentru încurajarea consumului de fructe în şcoli * (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune şi a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) în vederea instituirii unui program de încurajare a consumului de fructe în şcoli [COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Niels Busk (A6-0391/2008)

Niels Busk şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Michel Barnier (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Mariann Fischer Boel (membră a Comisiei).

Au intervenit: Maria Petre, în numele Grupului PPE-DE, María Isabel Salinas García, în numele Grupului PSE, Donato Tommaso Veraldi, în numele Grupului ALDE, Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, Bairbre de Brún, în numele Grupului GUE/NGL, Jeffrey Titford, în numele Grupului IND/DEM, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin şi Hélène Goudin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: James Nicholson, Silvia-Adriana Ţicău, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ilda Figueiredo, Neil Parish şi Christel Schaldemose.

Au intervenit: Michel Barnier, Mariann Fischer Boel şi Niels Busk.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.15 al PV din 18.11.2008.

PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

Aviz juridic - Politica de confidențialitate