Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0146(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0391/2008

Predkladané texty :

A6-0391/2008

Rozpravy :

PV 18/11/2008 - 5
CRE 18/11/2008 - 5

Hlasovanie :

PV 18/11/2008 - 7.15
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0542

Zápisnica
Utorok, 18. novembra 2008 - Štrasburg

5. Školský program podpory konzumácie ovocia * (rozprava)
CRE

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) s cieľom vytvoriť školský program podpory konzumácie ovocia [COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Niels Busk (A6-0391/2008)

Niels Busk uviedol správu.

V rozprave vystúpili: Michel Barnier (úradujúci predseda Rady) a Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Maria Petre za skupinu PPE-DE, María Isabel Salinas García za skupinu PSE, Donato Tommaso Veraldi za skupinu ALDE, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE, Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL, Jeffrey Titford za skupinu IND/DEM, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin a Hélène Goudin.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili: James Nicholson, Silvia-Adriana Ţicău, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ilda Figueiredo, Neil Parish a Christel Schaldemose.

V rozprave vystúpili: Michel Barnier, Mariann Fischer Boel a Niels Busk.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.15 zápisnice zo dňa 18.11.2008.

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia