Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

6. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2009 (προθεσμία κατάθεσης των σχεδίων τροπολογίας)

Η προθεσμία κατάθεσης των σχεδίων τροπολογίας για την δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2009 ορίζεται για τη Δευτέρα 24.11.2008, ώρα 12 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το παράρτημα IV, άρθρο 5, παράγραφος 3, του κανονισμού, τα σχέδια τροπολογίας πρέπει να κατατίθενται από 40 τουλάχιστον βουλευτές ή εξ ονόματος μιας επιτροπής.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου