Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0117(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0387/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0387/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/11/2008 - 7.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0533

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

7.6. Tαμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0387/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0533)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου