Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0048(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0428/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0428/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/11/2008 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0534

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

7.7. Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση: σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις [09196/2008 - C6-0215/2008 - 2008/0048(AVC)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0534)

Το Σώμα εκφράζει, ως εκ τούτου, τη σύμφωνη γνώμη του.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου