Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0272(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0376/2008

Внесени текстове :

A6-0376/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/11/2008 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0535

Протокол
Вторник, 18 ноември 2008 г. - Страсбург

7.8. Европейска система от национални и регионални сметки в Общността ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията [COM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0535)

Правна информация - Политика за поверителност