Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0272(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0376/2008

Ingivna texter :

A6-0376/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/11/2008 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0535

Protokoll
Tisdagen den 18 november 2008 - Strasbourg

7.8. Det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om anpassningen till det föreskrivande förfarandet med kontroll - Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter [KOM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0535)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy