Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2286(ACI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0430/2008

Esitatud tekstid :

A6-0430/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/11/2008 - 7.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0536

Protokoll
Teisipäev, 18. november 2008 - Strasbourg

7.9. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 [KOM(2008)0609 - C6 0345/2008 - 2008/2286(ACI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Reimer Böge (A6-0430/2008)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2008)0536)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika