Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2286(ACI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0430/2008

Ingivna texter :

A6-0430/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/11/2008 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0536

Protokoll
Tisdagen den 18 november 2008 - Strasbourg

7.9. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [KOM(2008)0609 - C6 0345/2008 - 2008/2286(ACI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Reimer Böge (A6-0430/2008)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0536)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy