Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2092(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0421/2008

Ingivna texter :

A6-0421/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/11/2008 - 7.10
CRE 18/11/2008 - 7.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0537

Protokoll
Tisdagen den 18 november 2008 - Strasbourg

7.10. Begäran om upphävande av Frank Vanheckes immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
CRE

Betänkande om begäran om upphävande av Frank Vanheckes immunitet [2008/2092(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2008)0537)

Inlägg om omröstningen:

Bruno Gollnisch begärde före omröstningen att betänkandet skulle återförvisas till utskottet.

Talmannen konstaterade att minst 40 ledamöter stödde denna begäran och att den därför var tillåtlig i enlighet med artikel 168.2 i arbetsordningen.

Parlamentet förkastade denna begäran. Betänkandet gick således till omröstning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy