Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

7. Ώρα των ψηφοφοριών
Πλήρη Πρακτικά

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


7.1. Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Καζακστάν ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.2. Κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.3. Υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.4. Δίκαιο των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.5. Κάθισμα του οδηγού των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.6. Tαμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.7. Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.8. Ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.9. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.10. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Frank Vanhecke (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.11. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Massimo D'Alema (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.12. Προστασία του καταναλωτή σε πιστωτικά και χρηματοοικονομικά θέματα (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.13. Πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.14. Καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης * (ψηφοφορία)

7.15. Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία * (ψηφοφορία)

7.16. Απολογισμός των δέκα ετών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ψηφοφορία)

7.17. Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών γυναικών και ανδρών (ψηφοφορία)

7.18. Υποστήριξη της έγκαιρης επίδειξης της αειφόρου ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου