Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 18. november 2008 - Strasbourg

7. Hääletused
Istungi stenogramm

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarl-veebilehel.


7.1. EÜ-Kasahstani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

7.2. Ühisettevõte Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

7.3. Kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kohustuslik märgistus (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

7.4. Äriühinguõigus, ühe osanikuga osaühingud (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

7.5. Põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhiistmed (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

7.6. Välistegevuse tagatisfond (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

7.7. Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ja neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

7.8. Ühenduses kasutatav Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

7.9. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

7.10. Frank Vanhecke parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

7.11. Massimo D'Alema parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

7.12. Tarbijakaitse: tarbijate hariduse ja teadlikkuse parandamine krediidi valdkonnas (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

7.13. Tarbijaturgude tulemustabel (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

7.14. Aktsiisimaksu üldine kord * (hääletus)

7.15. Koolidele puuvilja jagamise kava * (hääletus)

7.16. EMU@10 – majandus- ja rahaliidu esimesed kümme aastat ja tulevik (hääletus)

7.17. Soovitused meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte rakendamise kohta (hääletus)

7.18. Fossiilkütustest säästva elektritootmise varase tutvustamise toetamine (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika