Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2008 m. lapkričio 18 d. - Strasbūras

7. Balsuoti skirtas laikas
Stenograma

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. EB ir Kazachstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

7.2. Bendra įmonė naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

7.3. Įstatymais nustatytas dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

7.4. Bendrovių teisė, susijusi su vienanarėmis uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

7.5. Ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių vairuotojų sėdynė (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

7.6. Išorės veiksmų garantijų fondas (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

7.7. Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

7.8. Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema Bendrijoje ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

7.9. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų sutelkimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

7.10. Prašymas atšaukti Frank Vanhecke imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

7.11. Prašymas atšaukti Massimo D'Alema imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

7.12. Vartotojų švietimas ir žinių gerinimas kredito ir finansų srityse (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

7.13. Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

7.14. Bendra akcizų tvarka * (balsavimas)

7.15. Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), keitimas siekiant nustatyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą * (balsavimas)

7.16. EPS@10: Pirmasis Ekonominės ir pinigų sąjungos dešimtmetis ir ateities uždaviniai (balsavimas)

7.17. Vyrų ir moterų vienodo darbo užmokesčio principo taikymas (balsavimas)

7.18. Elektros energijos tausios gamybos iš iškastinio kuro parodomųjų projektų rėmimas (balsavimas)
Teisinė informacija - Privatumo politika