Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 18 november 2008 - Straatsburg

7. Stemmingen
Volledige verslagen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Sluiting van het protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EG en Kazachstan * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

7.2. Gemeenschappelijke onderneming voor de instelling van een Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

7.3. Voorgeschreven opschriften op twee- of driewielige motorvoertuigen (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

7.4. Vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

7.5. Bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (Gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

7.6. Garantiefonds voor externe acties (gecodificeerde versie) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

7.7. Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

7.8. Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

7.9. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

7.10. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Frank Vanhecke (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

7.11. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Massimo D'Alema (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

7.12. Consumentenbescherming: verbetering consumenteneducatie en kennis van krediet- en geldzaken (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

7.13. Scorebord voor de consumentenmarkten (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

7.14. Algemene regeling inzake accijns * (stemming)

7.15. Schoolfruitregeling * (stemming)

7.16. Tien jaar Economische en Monetaire Unie (stemming)

7.17. Toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen (stemming)

7.18. Steun voor demonstratie in een vroeg stadium van duurzame elektriciteitsproductie met behulp van fossiele brandstoffen (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid