Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 18 noiembrie 2008 - Strasbourg

8. Explicaţii privind votul
Stenograma

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Iliana Malinova Iotova - A6-0393/2008: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská şi Syed Kamall

Raport Astrid Lulling - A6-0417/2008: Astrid Lulling, Daniel Hannan şi Syed Kamall

Raport Niels Busk - A6-0391/2008: Milan Gaľa, Czesław Adam Siekierski, Hynek Fajmon, Mairead McGuinness şi Ewa Tomaszewska

Raport Pervenche Berès şi Werner Langen - A6-0420/2008: Ivo Strejček şi Czesław Adam Siekierski

Raport Klaus-Heiner Lehne - A6-0422/2008: Siiri Oviir

Raport Christian Ehler - A6-0418/2008: Gyula Hegyi

Aviz juridic - Politica de confidențialitate