Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 18 november 2008 - Strasbourg

8. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Iliana Malinova Iotova - A6-0393/2008: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská och Syed Kamall

Betänkande Astrid Lulling - A6-0417/2008: Astrid Lulling, Daniel Hannan och Syed Kamall

Betänkande Niels Busk - A6-0391/2008: Milan Gaľa, Czesław Adam Siekierski, Hynek Fajmon, Mairead McGuinness och Ewa Tomaszewska

Betänkande Pervenche Berès och Werner Langen - A6-0420/2008: Ivo Strejček och Czesław Adam Siekierski

Betänkande Klaus-Heiner Lehne - A6-0422/2008: Siiri Oviir

Betänkande Christian Ehler - A6-0418/2008: Gyula Hegyi

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy