Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 18. november 2008 - Strasbourg

9. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Glyn Ford havde meddelt, at han ikke havde et stemmekort i begyndelsen af afstemningstiden, og at han først havde deltaget i afstemningen fra betænkning af Astrid Lulling (A6-0417/2008). Han ønskede at følge PSE-Gruppen i afstemningerne om de foregående betænkninger.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik