Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 18 november 2008 - Strasbourg

9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Glyn Ford meddelade att han inte haft sitt omröstningskort med sig i början av omröstningen och inte börjat rösta förrän vid omröstningen om Astrid Lullings betänkande (A6-0417/2008). Han ville rösta som PSE-gruppen om de föregående betänkandena.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy