Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 18. november 2008 - Strasbourg

11. Odziv Evropske unije na svetovno finančno krizo: po izrednem srečanju Sveta dne 7. novembra 2008 in vrhu G20 dne 15. novembra 2008 - Zakonodajni in delovni program Komisije za leto 2009 (razprava)
CRE

Izjavi Sveta in Komisije: Odziv Evropske unije na svetovno finančno krizo: po izrednem srečanju Sveta dne 7. novembra 2008 in vrhu G20 dne 15. novembra 2008

Izjava Komisije: Zakonodajni in delovni program Komisije za leto 2009

Jean-Pierre Jouyet (predsedujoči Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Brian Crowley v imenu skupine UEN, Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE, Roberto Musacchio v imenu skupine GUE/NGL, in Hanne Dahl v imenu skupine IND/DEM.

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

Govorili so Jana Bobošíková samostojna poslanka, Jean-Pierre Jouyet, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Ryszard Czarnecki, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Paul Marie Coûteaux, Luca Romagnoli, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Jean Marie Beaupuy, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Esko Seppänen, Kathy Sinnott, Andreas Mölzer, Giles Chichester in Poul Nyrup Rasmussen.

PREDSEDSTVO: Mechtild ROTHE
podpredsednica

Govorili so Andrew Duff, Irena Belohorská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pervenche Berès, Lena Ek, Manfred Weber, Jan Andersson, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Lambert van Nistelrooij, Enrique Barón Crespo, Ingeborg Gräßle, Stavros Lambrinidis, Robert Sturdy, Andrzej Jan Szejna, Carmen Fraga Estévez, Harald Ettl, Philip Bushill-Matthews, Erika Mann, Piia-Noora Kauppi in Gunnar Hökmark.

Po postopku "catch the eye" so govorili John Purvis, Proinsias De Rossa, Olle Schmidt, Marie Anne Isler Béguin in Mairead McGuinness.

Govorila je Margot Wallström (podpredsednica Komisije).

Predlogi resolucij, ki jih je treba vložiti v skladu s členom 103(2) Poslovnika, bodo razglašeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: glasovanje bo potekalo na enem od prihodnjih delnih zasedanj.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov