Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0083(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0400/2008

Ingivna texter :

A6-0400/2008

Debatter :

PV 18/11/2008 - 13
CRE 18/11/2008 - 13

Omröstningar :

PV 19/11/2008 - 5.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0547

Protokoll
Tisdagen den 18 november 2008 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 19.05 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

13. Skyldigheter när det gäller offentliggörande och översättning för vissa typer av bolag ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 68/151/EEG och 89/666/EEG med avseende på bestämmelsen om offentliggörande och översättning för vissa typer av företag [KOM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

Piia-Noora Kauppi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Talare: Margaritis Schinas (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Georgios Papastamkos för PPE-DE-gruppen, Ieke van den Burg för PSE-gruppen, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Françoise Grossetête, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Costas Botopoulos, Charlie McCreevy och Piia-Noora Kauppi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 19.11.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy