Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 18. listopadu 2008 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Rozhodnutí o naléhavém postupu
 4.Režimy podpor pro zemědělce v rámci SZP * – Úprava společné zemědělské politiky * – Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) * – Strategické směry Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013) * (rozprava)
 5.Program na podporu konzumace ovoce ve školách * (rozprava)
 6.Návrh souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2009 (lhůta pro předložení předloh změn)
 7.Hlasování
  
7.1.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Kazachstánem s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.2.Společný podnik na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.3.Povinné označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.4.Právo společností týkající se společností s ručením omezeným s jediným společníkem (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.5.Sedadlo řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.6.Záruční fond pro vnější vztahy (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.7.Úmluva o soudní příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.8.Evropský systém národních a regionálních účtů ve Společenství ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.9.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.10.Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Franka Vanheckeho (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.11.Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Massima D'Alemy (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.12.Ochrana spotřebitele v oblasti úvěrů a financí (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.13.Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.14.Obecná úprava spotřební daně * (hlasování)
  
7.15.Program na podporu konzumace ovoce ve školách * (hlasování)
  
7.16.Prvních deset let fungování Hospodářské a měnové unie a budoucí výzvy (hlasování)
  
7.17.Uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy (hlasování)
  
7.18.Podpora brzkého uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních paliv (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 11.Odpověď Evropské unie na světovou finanční krizi: v návaznosti na informační zasedání Evropské rady ze dne 7. listopadu 2008 a summitu G20 ze dne 15. listopadu 2008 – Pracovní a legislativní program Komise na rok 2009 (rozprava)
 12.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 13.Závazky, pokud jde o zveřejňování a překlady pro některé formy společností ***I (rozprava)
 14.Evropské statistické údaje ***I (rozprava)
 15.Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států * – Finanční pomoc členským státům (rozprava)
 16.Předložení dokumentů
 17.Pořad jednání příštího zasedání
 18.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (171 kb) Prezenční listina (64 kb)       
 
Zápis (126 kb) Prezenční listina (24 kb) Výsledky hlasování (375 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (893 kb) 
 
Zápis (219 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (158 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (436 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí