Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 18. november 2008 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Otsus kiirmenetluse kohta
 4.Ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavad otsetoetus- ja teatavad muud toetuskavad * – Ühise põllumajanduspoliitika muudatused * – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavad maaelu arengu toetused * – Ühenduse maaelu arengu strateegiasuunised (2007–2013) * (arutelu)
 5.Koolidele puuvilja jagamise kava * (arutelu)
 6.2009. eelarveaasta üldeelarve projekt (muudatusettepanekute esitamise tähtaeg)
 7.Hääletused
  
7.1.EÜ-Kasahstani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.2.Ühisettevõte Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.3.Kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kohustuslik märgistus (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.4.Äriühinguõigus, ühe osanikuga osaühingud (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.5.Põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhiistmed (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.6.Välistegevuse tagatisfond (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.7.Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ja neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.8.Ühenduses kasutatav Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.9.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.10.Frank Vanhecke parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.11.Massimo D'Alema parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.12.Tarbijakaitse: tarbijate hariduse ja teadlikkuse parandamine krediidi valdkonnas (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.13.Tarbijaturgude tulemustabel (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
7.14.Aktsiisimaksu üldine kord * (hääletus)
  
7.15.Koolidele puuvilja jagamise kava * (hääletus)
  
7.16.EMU@10 – majandus- ja rahaliidu esimesed kümme aastat ja tulevik (hääletus)
  
7.17.Soovitused meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte rakendamise kohta (hääletus)
  
7.18.Fossiilkütustest säästva elektritootmise varase tutvustamise toetamine (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Euroopa Liidu vastus ülemaailmsele finantskriisile: Euroopa Ülemkogu 7. novembri 2008. aasta mitteametliku kohtumise ja G20 15. novembri 2008. aasta tippkohtumise järel – Komisjoni 2009. aasta õigusloome- ja töökava (arutelu)
 12.Infotund (küsimused nõukogule)
 13.Teatavat liiki äriühingute avaldamis- ja tõlkekohustused ***I (arutelu)
 14.Euroopa statistika ***I (arutelu)
 15.Rahalise abi süsteem liikmesriikide maksebilansi toetamiseks * – Rahaline abi liikmesriikidele (arutelu)
 16.Esitatud dokumendid
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (168 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)       
 
Protokoll (127 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletuste tulemused (346 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1390 kb) 
 
Protokoll (212 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (145 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (423 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika