Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 18. marraskuuta 2008 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
 4.Viljelijöille YMP:n mukaisesti maksettavien tukien järjestelmät * - Yhteisen maatalouspolitiikan muuttaminen * - Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta annettu tuki * - Maaseudun kehittämistä koskevat yhteisön strategiset suuntaviivat (ohjelmakausi 2007–2013) * (keskustelu)
 5.Kouluhedelmäjärjestelmä * (keskustelu)
 6.Yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2009 (käsiteltäväksi jätettävien tarkistusluonnosten määräaika)
 7.Äänestykset
  
7.1.EY:n ja Kazakstanin kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekeminen Bulgarian ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.2.Yhteisyrityksen perustaminen uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.3.Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteiset merkinnät (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.4.Yhdenmiehen rajavastuuyhtiöt (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.5.Pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden kuljettajan istuin (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.6.Takuurahaston perustaminen ulkosuhteisiin liittyville hankkeille (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.7.Tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskeva yleissopimus *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.8.Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä yhteisössä ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.9.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.10.Frank Vanhecken parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.11.Massimo D'Aleman parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.12.Luotonantoa koskevan kuluttajavalistuksen ja -tiedotuksen parantaminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.13.Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.14.Valmisteveroa koskeva yleinen järjestelmä * (äänestys)
  
7.15.Kouluhedelmäjärjestelmä * (äänestys)
  
7.16.EMU@10: saavutukset ja haasteet talous- ja rahaliiton kymmenen ensimmäisen vuoden jälkeen (äänestys)
  
7.17.Suositukset miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta (äänestys)
  
7.18.Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Euroopan unionin vastaus maailmanlaajuiseen talouskriisiin: 7. marraskuuta 2008 pidetyn epävirallisen Eurooppa-neuvoston kokouksen ja 15. marraskuuta 2008 pidetyn G20-huippukokouksen jatkotoimet - Komission lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2009 (keskustelu)
 12.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 13.Tietyntyyppisten yritysten julkaisu- ja käännösvelvoitteet ***I (keskustelu)
 14.Euroopan tilastot ***I (keskustelu)
 15.Järjestely rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille * - Jäsenvaltioille maksettava rahoitustuki (keskustelu)
 16.Vastaanotetut asiakirjat
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (172 kb) Läsnäololista (64 kb)       
 
Pöytäkirja (132 kb) Läsnäololista (24 kb) Äänestysten tulokset (320 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1393 kb) 
 
Pöytäkirja (214 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (141 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (423 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö