Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2008. november 18., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)
 3.Határozat sürgősségi eljárásról
 4.A mezőgazdasági termelők részére a KAP keretében meghatározott támogatási rendszerek * - A közös agrárpolitika módosítása * - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatás * - A vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások (2007–2013 közötti programozási időszak) * (vita)
 5.Program az iskolai gyümölcsfogyasztás érdekében * (vita)
 6.A 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetési tervezet (a módosítástervezetek benyújtási határideje)
 7.Szavazások órája
  
7.1.Az EK és Kazahsztán közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, Bulgáriának és Romániának az EU-hoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv elfogadása * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.2.Közös vállalkozás az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.3.A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok előírt azonosítási jelzései (kodifikált szöveg) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.4.Társasági jog az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságok vonatkozásában (kodifikált szöveg) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.5.A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok vezetőülése (kodifikált szöveg) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.6.A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozása (kodifikált szöveg) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.7.A polgári és kereskedelmi ügyekben irányadó bírósági joghatóságról és a bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezmény *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.8.A nemzeti és regionális számlák európai rendszere a Közösségben ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.9.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap mobilizálása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.10.Frank Vanhecke képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.11.Massimo D'Alema mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.12.Fogyasztóvédelem a hitelekkel és a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.13.A fogyasztói piacok eredménytáblája (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.14.A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések * (szavazás)
  
7.15.Program az iskolai gyümölcsfogyasztás érdekében * (szavazás)
  
7.16.A gazdasági és monetáris unió első tíz éve és jövőbeli kihívásai (szavazás)
  
7.17.A férfiak és nők egyenlő díjazása elvének alkalmazása (szavazás)
  
7.18.A fosszilis tüzelőanyagokból történő fenntartható villamosenergia-termelés rövid időn belüli demonstrációjának támogatása (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Az Európai Unió válasza a pénzügyi világválságra: a 2008. november 7-i Európai Tanácsot és a 2008. november 15-i G20-csúcsot követő intézkedések - A Bizottság 2009-es jogalkotási és munkaprogramja (vita)
 12.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 13.Bizonyos típusú vállalatok közzétételi és fordítási kötelezettségei ***I (vita)
 14.Európai statisztika ***I (vita)
 15.Pénzügyi támogatási mechanizmus a tagállamok fizetési mérlegéhez * - Pénzügyi segítség a tagállamoknak (vita)
 16.Dokumentumok benyújtása
 17.A következő ülésnap napirendje
 18.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (169 kb) Jelenléti ív (64 kb)       
 
Jegyzőkönyv (136 kb) Jelenléti ív (24 kb) A szavazások eredménye (328 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1391 kb) 
 
Jegyzőkönyv (224 kb) Jelenléti ív (62 kb) A szavazások eredménye (146 kb) Név szerinti szavazás eredménye (426 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat