Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Antradienis, 2008 m. lapkričio 18 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką
 4.Paramos schemos ūkininkams pagal BŽŪP * - Pakeitimai bendrojoje žemės ūkio politikoje * - Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama kaimo plėtrai * - Kaimo plėtros Bendrijos strateginės gairės (2007–2013 m. programavimo laikotarpis) * (diskusijos)
 5.Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), keitimas siekiant nustatyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą * (diskusijos)
 6.2009 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas (pakeitimų projektų pateikimo terminas)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.EB ir Kazachstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.Bendra įmonė naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.3.Įstatymais nustatytas dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimas (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.4.Bendrovių teisė, susijusi su vienanarėmis uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.5.Ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių vairuotojų sėdynė (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.6.Išorės veiksmų garantijų fondas (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.7.Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.8.Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema Bendrijoje ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.9.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų sutelkimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.10.Prašymas atšaukti Frank Vanhecke imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.11.Prašymas atšaukti Massimo D'Alema imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.12.Vartotojų švietimas ir žinių gerinimas kredito ir finansų srityse (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.13.Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.14.Bendra akcizų tvarka * (balsavimas)
  
7.15.Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), keitimas siekiant nustatyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą * (balsavimas)
  
7.16.EPS@10: Pirmasis Ekonominės ir pinigų sąjungos dešimtmetis ir ateities uždaviniai (balsavimas)
  
7.17.Vyrų ir moterų vienodo darbo užmokesčio principo taikymas (balsavimas)
  
7.18.Elektros energijos tausios gamybos iš iškastinio kuro parodomųjų projektų rėmimas (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Europos Sąjungos atsakas į pasaulinę finansų krizę. Neformalus 2008 m. lapkričio 7 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimas ir 2008 m. lapkričio 15 d. G20 viršūnių susitikimas - Komisijos teisėkūros ir darbo programa 2009 m. (diskusijos)
 12.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 13.Tam tikrų tipų bendrovių įpareigojimai skelbti ir versti ***I (diskusijos)
 14.Europos statistika ***I (diskusijos)
 15.Priemonė, teikianti finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams * - Finansinė pagalba valstybėms narėms (diskusijos)
 16.Gauti dokumentai
 17.Kito posėdžio darbotvarkė
 18.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (172 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb)       
 
Protokolas (134 kb) Dalyvių sąrašas (24 kb) Balsavimo rezultatai (337 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (891 kb) 
 
Protokolas (222 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (150 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (427 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika