Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 18 ta' Novembru 2008 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Deċiżjoni għal proċedura ta' urġenza
 4.Skemi ta' appoġġ għall-bdiewa taħt il-CAP * - Modifika ta' l-politika agrikola komuni * - L-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) * - Il-linji gwida strateġiċi Komunitarji għall-iżvilupp rurali (perjodu ta' programmazzjoni 2007 sa 2013) * (dibattitu)
 5.Programm għall-konsum tal-frott fl-iskejjel * (dibattitu)
 6.Abbozz ta' baġit ġenerali għas-sena finanzjarja 2009 (skadenza għat-tressiq ta' abbozzi ta' emendi)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehima ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-KE u l-Kazakhstan, biex titqies l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-UE * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.2.Impriża konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta' ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.3.Markar statutarju għal vetturi bil-mutur b'żewġ jew tliet roti (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.4.Il-liġijiet tal-kumpaniji dwar il-kumpaniji privati ta’ membru wieħed b’responsabilità limitata (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.5.Is-sedil tas-sewwieq ta' tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.6.Fond ta' garanzija għall-azzjonijiet esterni (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.7.Konvenzjoni dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar tas-sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.8.Sistema Ewropea ta' kontijiet nazzjonali u reġjonali fil-Komunità ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.9.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.10.Talba għar-revoka ta' l-immunità tas-Sur Frank Vanhecke (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.11.Talba biex tkun irrevokata l-immunità tas-Sur Massimo D'Alema (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.12.Ħarsien tal-konsumatur u fil-qasam tal-kreditu u l-finanzi (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.13.L-Evalwazzjoni tas-Swieq tal-Konsumatur (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.14.L-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa * (votazzjoni)
  
7.15.Programm għall-konsum tal-frott fl-iskejjel * (votazzjoni)
  
7.16.Is-suċċess u l-isfidi ta' għaxar snin ta' Unjoni ekonomika u monetarja (votazzjoni)
  
7.17.Applikazzjoni tal-prinċipju tal-ugwalità tal-pagi għall-irġiel u n-nisa (votazzjoni)
  
7.18.Appoġġ għal turija minn kmieni tal-produzzjoni sostenibbli tal-enerġija mill-fjuwils fossili (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.Risposta tal-Unjoni Ewropea għall-kriżi finanzjarja globali: Segwitu tal-Kunsill Ewropew informali tas-7 ta' Novembru 2008 u s-Sammit tal-G20 tal-15 ta' Novembru 2008 - Programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2009 (dibattitu)
 12.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)
 13.Obbligi ta' pubblikazzjoni u ta' traduzzjoni ta' ċerti tipi ta' kumpaniji ***I (dibattitu)
 14.L-Istatistiċi Ewropej ***I (dibattitu)
 15.Appoġġ finanzjarju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri * - Appoġġ finanzjarju lill-Istati Membri (dibattitu)
 16.Dokumenti mressqa
 17.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 18.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (172 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb)       
 
Minuti (135 kb) Reġistru tal-attendenza (24 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (326 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1393 kb) 
 
Minuti (226 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (154 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (425 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza