Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Torek, 18. november 2008 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)
 3.Sklep o nujnem postopku
 4.Skupna pravila za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in uvedba nekaterih shem podpor za kmete * - Spremembe skupne kmetijske politike * - Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja * - Strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja (2007-2013) * (razprava)
 5.Sistem razdeljevanja sadja v šolah * (razprava)
 6.Predlog splošnega proračuna za leto 2009 (rok za vložitev osnutkov dopolnitev)
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med ES in Kazahstanom zaradi upoštevanja pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Skupno podjetje za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Predpisane oznake za dvo- ali trikolesna motorna vozila ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.4.Pravo družb o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.5.Vozniški sedeži na kmetijskih ali gozdarskih traktorjih na kolesih (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.6.Jamstveni sklad za zunanje ukrepe (kodificirana različica) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.7.Konvencija o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.8.Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.9.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.10.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Franku Vanheckeju (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.11.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Massimu D'Alemi (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.12.Izboljšanje izobraževanja potrošnikov in osveščenosti o posojilih in financah (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.13.Točkovna tabela potrošniških trgov (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.14.Splošni režim za trošarino * (glasovanje)
  
7.15.Sistem razdeljevanja sadja v šolah * (glasovanje)
  
7.16.EMU@10: Prvih deset let ekonomske in monetarne unije ter prihodnji izzivi (glasovanje)
  
7.17.Uporaba načela enakega plačila za ženske in moške (glasovanje)
  
7.18.Podpora zgodnji predstavitvi trajnostne proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Odziv Evropske unije na svetovno finančno krizo: po izrednem srečanju Sveta dne 7. novembra 2008 in vrhu G20 dne 15. novembra 2008 - Zakonodajni in delovni program Komisije za leto 2009 (razprava)
 12.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 13.Obveznost objave in prevoda za nekatere oblike družb ***I (razprava)
 14.Evropska statistika ***I (razprava)
 15.Aranžma za zagotavljanje finančne podpore plačilnim bilancam držav članic * - Finančna pomoč državam članicam (razprava)
 16.Predložitev dokumentov
 17.Dnevni red naslednje seje
 18.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (169 kb) Seznam navzočih (64 kb)       
 
Zapisnik (126 kb) Seznam navzočih (24 kb) Izidi glasovanj (335 kb) Izid poimenskega glasovanja (1429 kb) 
 
Zapisnik (213 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (144 kb) Izid poimenskega glasovanja (424 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov