Indiċi 
Minuti
PDF 226kWORD 135k
It-Tlieta, 18 ta' Novembru 2008 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Deċiżjoni għal proċedura ta' urġenza
 4.Skemi ta' appoġġ għall-bdiewa taħt il-CAP * - Modifika ta' l-politika agrikola komuni * - L-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) * - Il-linji gwida strateġiċi Komunitarji għall-iżvilupp rurali (perjodu ta' programmazzjoni 2007 sa 2013) * (dibattitu)
 5.Programm għall-konsum tal-frott fl-iskejjel * (dibattitu)
 6.Abbozz ta' baġit ġenerali għas-sena finanzjarja 2009 (skadenza għat-tressiq ta' abbozzi ta' emendi)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehima ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-KE u l-Kazakhstan, biex titqies l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-UE * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.2.Impriża konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta' ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.3.Markar statutarju għal vetturi bil-mutur b'żewġ jew tliet roti (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.4.Il-liġijiet tal-kumpaniji dwar il-kumpaniji privati ta’ membru wieħed b’responsabilità limitata (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.5.Is-sedil tas-sewwieq ta' tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.6.Fond ta' garanzija għall-azzjonijiet esterni (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.7.Konvenzjoni dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar tas-sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.8.Sistema Ewropea ta' kontijiet nazzjonali u reġjonali fil-Komunità ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.9.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.10.Talba għar-revoka ta' l-immunità tas-Sur Frank Vanhecke (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.11.Talba biex tkun irrevokata l-immunità tas-Sur Massimo D'Alema (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.12.Ħarsien tal-konsumatur u fil-qasam tal-kreditu u l-finanzi (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.13.L-Evalwazzjoni tas-Swieq tal-Konsumatur (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.14.L-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa * (votazzjoni)
  7.15.Programm għall-konsum tal-frott fl-iskejjel * (votazzjoni)
  7.16.Is-suċċess u l-isfidi ta' għaxar snin ta' Unjoni ekonomika u monetarja (votazzjoni)
  7.17.Applikazzjoni tal-prinċipju tal-ugwalità tal-pagi għall-irġiel u n-nisa (votazzjoni)
  7.18.Appoġġ għal turija minn kmieni tal-produzzjoni sostenibbli tal-enerġija mill-fjuwils fossili (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.Risposta tal-Unjoni Ewropea għall-kriżi finanzjarja globali: Segwitu tal-Kunsill Ewropew informali tas-7 ta' Novembru 2008 u s-Sammit tal-G20 tal-15 ta' Novembru 2008 - Programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2009 (dibattitu)
 12.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)
 13.Obbligi ta' pubblikazzjoni u ta' traduzzjoni ta' ċerti tipi ta' kumpaniji ***I (dibattitu)
 14.L-Istatistiċi Ewropej ***I (dibattitu)
 15.Appoġġ finanzjarju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri * - Appoġġ finanzjarju lill-Istati Membri (dibattitu)
 16.Dokumenti mressqa
 17.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 18.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Luisa MORGANTINI
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I. Is-Somalja

- Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Marco Cappato, Marco Pannella u Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE, dwar it-tħaġġir ta' Aisha Ibrahim Duhulow (B6-0596/2008)

- Margrete Auken u Marie-Hélène Aubert f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-Somalja (B6-0597/2008)

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Maria Badia i Cutchet u Raimon Obiols i Germà f'isem il-Grupp PSE, dwar is-sitwazzjoni fis-Somalja (B6-0598/2008)

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański u Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN, dwar is-Somalja (B6-0599/2008)

- Giusto Catania f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-Somalja (B6-0600/2008)

- Urszula Gacek, Charles Tannock, Colm Burke, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt u Ioannis Kasoulides f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar is-Somalja (B6-0601/2008)

II. Piena tal-mewt fin-Niġerja

- Marios Matsakis, Marco Cappato u Marco Pannella f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-piena tal-mewt fin-Niġerja (B6-0602/2008)

- Marie-Hélène Aubert u Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-piena tal-mewt fin-Niġerja (B6-0603/2008)

- Pasqualina Napoletano u Alain Hutchinson f'isem il-Grupp PSE, dwar il-piena tal-mewt fin-Niġerja (B6-0604/2008)

- Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Eoin Ryan u Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-Grupp UEN, dwar il-piena tal-mewt fin-Niġerja (B6-0605/2008)

- Vittorio Agnoletto u Feleknas Uca f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-piena tal-mewt fin-Niġerja (B6-0606/2008)

- Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt u Eija-Riitta Korhola f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar l-użu tal-piena tal-mewt fin-Niġerja (B6-0607/2008)

III. Il-każ tal-familja al-Kurd

- Chris Davies u Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-familja al-Kurd (B6-0608/2008)

- Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans u Caroline Lucas f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-affari tal-familja al-Kurd (B6-0609/2008)

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa u Jamila Madeira f'isem il-Grupp PSE, dwar l-affari tal-familja al-Kurd (B6-0610/2008)

- Luisa Morgantini u Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-affari tal-familja al-Kurd f'Ġerusalem tal-Lvant (B6-0611/2008)

- Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska u Eugenijus Maldeikis f'isem il-Grupp UEN, dwar l-affari al-Kurd (B6-0612/2008)

- Ioannis Kasoulides, Jana Hybášková u Mario Mauro f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar l-affari tal-familja al-Kurd (B6-0613/2008)

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 142 tar-Regoli tal-Proċedura.


3. Deċiżjoni għal proċedura ta' urġenza

Talba tal-Kunsill għat-twettiq tal-proċedura ta' urġenza (Artikolu 134 tar-Regoli ta' Proċedura) għal:

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 332/2002 li jistabbilixxi faċilità li tipprovdi appoġġ finanzjarju għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri (COM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)) – Kumitat ECON

Tkellem Pervenche Berès (Chairman tal-Kumitat ECON).

It-talba għal proċedura ta' urġenza ġiet approvata.


Dan il-punt tniżżel fl-aġenda tas-sessjoni attwali, biex jiġi diskuss flimkien mad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-istess suġġett. (ara punt 15 tal- Minuti ta' 18.11.2008).

L-iskadenza għat-tressiq tal-emendi għas-seduta plenarja ġiet stabbilita hekk: data: 19.11.2008 ħin: 10.00.

Votazzjoni: punt 6.10 tal- Minuti ta' 20.11.2008.


4. Skemi ta' appoġġ għall-bdiewa taħt il-CAP * - Modifika ta' l-politika agrikola komuni * - L-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) * - Il-linji gwida strateġiċi Komunitarji għall-iżvilupp rurali (perjodu ta' programmazzjoni 2007 sa 2013) * (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett taħt il-politika agrikola komuni għall-bdiewa u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa [COM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li temenda r-Regolamenti (KE) Nru 320/2006, (KE) Nru 1234/2007, (KE) Nru 3/2008 u (KE) Nru […]/2008 bil-għan li tkun modifikata l-politika agrikola komuni [COM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1698/2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali/ (FAEŻR) [COM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2006/144/KE dwar il-linji gwida strateġiċi Komunitarji għall-iżvilupp rurali (perjodu ta' programmazzjoni 2007 sa 2013) [COM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

Luis Manuel Capoulas Santos ippreżenta r-rapporti tiegħu.

Tkellmu: Michel Barnier (President fil-kariga tal-Kunsill) u Mariann Fischer Boel (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Kathalijne Maria Buitenweg (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Markus Pieper (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Lutz Goepel f'isem il-Grupp PPE-DE, Stéphane Le Foll f'isem il-Grupp PSE, Niels Busk f'isem il-Grupp ALDE, Janusz Wojciechowski f'isem il-Grupp UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf f'isem il-Grupp Verts/ALE, Vincenzo Aita f'isem il-Grupp GUE/NGL, Witold Tomczak f'isem il-Grupp IND/DEM, Peter Baco Membru mhux affiljat, Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou u Jim Allister.

PRESIDENT: Manuel António dos SANTOS
Viċi-President

Tkellmu: Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ioannis Gklavakis, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García u Alessandro Battilocchio.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Katerina Batzeli, Colm Burke u Czesław Adam Siekierski.

Tkellmu: Michel Barnier u Mariann Fischer Boel.

PRESIDENT: Adam BIELAN
Viċi-President

Tkellem Luis Manuel Capoulas Santos.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.4 tal- Minuti ta' 19.11.2008, punt 7.1 tal- Minuti ta' 19.11.2008, punt 7.2 tal- Minuti ta' 19.11.2008 u punt 7.3 tal- Minuti ta' 19.11.2008 .


5. Programm għall-konsum tal-frott fl-iskejjel * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 dwar l-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni u (KE) Nru 1234/2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) biex tiġi stabbilita Skema ta' Frott għall-iskejjel [COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Niels Busk (A6-0391/2008)

Niels Busk ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellmu: Michel Barnier (President fil-kariga tal-Kunsill) u Mariann Fischer Boel (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Maria Petre f'isem il-Grupp PPE-DE, María Isabel Salinas García f'isem il-Grupp PSE, Donato Tommaso Veraldi f'isem il-Grupp ALDE, Alyn Smith f'isem il-Grupp Verts/ALE, Bairbre de Brún f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jeffrey Titford f'isem il-Grupp IND/DEM, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin u Hélène Goudin.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" James Nicholson, Silvia-Adriana Ţicău, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ilda Figueiredo, Neil Parish u Christel Schaldemose.

Tkellmu: Michel Barnier, Mariann Fischer Boel u Niels Busk.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.15 tal- Minuti ta' 18.11.2008 .

PRESIDENT: Luigi COCILOVO
Viċi-President


6. Abbozz ta' baġit ġenerali għas-sena finanzjarja 2009 (skadenza għat-tressiq ta' abbozzi ta' emendi)

L-iskadenza għat-tressiq ta' l-abbozzi ta' emendi għat-tieni qari ta' l-abbozz tal-baġit ġenerali 2009 ġiet iffissata għal din id-data: lundi 24.11.2008, 12.00.

Skond l-Artikolu 5(3) ta' l-Anness IV, tar-Regoli ta' Proċedura, l-abbozzi ta' emendi għandhom jitressqu minn ta' l-anqas 40 membru jew f'isem kumitat.


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. Il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehima ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-KE u l-Kazakhstan, biex titqies l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-UE * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Każakstan, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea [COM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0528)


7.2. Impriża konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta' ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill (KE) Nru.../... li jemenda r-Regolament (KE) Nru 219/2007 dwar l-istabbiliment ta' Impriża Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta' ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku ta' l-ajru (SESAR) [COM(2008)0483 - C6-0305/2008 - 2008/0159(CNS)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0439/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0529)


7.3. Markar statutarju għal vetturi bil-mutur b'żewġ jew tliet roti (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar markar statutorju għal vetturi bil-mutur b'żewġ jew tliet roti (verżjoni kkodifikata) [COM(2008)0318 - C6-0205/2008 - 2008/0099(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0382/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0530)


7.4. Il-liġijiet tal-kumpaniji dwar il-kumpaniji privati ta’ membru wieħed b’responsabilità limitata (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-liġijiet tal-kumpaniji dwar il-kumpaniji privati ta’ membru wieħed b’responsabbilità limitata (Verżjoni kkodifikata) [COM(2008)0344 - C6-0217/2008 - 2008/0109(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0383/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0531)


7.5. Is-sedil tas-sewwieq ta' tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija (Verżjoni kkodifikata) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sedil tas-sewwieq ta' tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija (Verżjoni kkodifikata) [COM(2008)0351 - C6-0243/2008 - 2008/0115(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0384/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0532)


7.6. Fond ta' garanzija għall-azzjonijiet esterni (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi Fond ta' garanzija għall-azzjonijiet esterni (Verżjoni kkodifikata) [COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0387/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0533)


7.7. Konvenzjoni dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar tas-sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar tas-sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali [09196/2008 - C6-0215/2008 - 2008/0048(AVC)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0534)

B'hekk il-Parlament ta l-kunsens tiegħu.


7.8. Sistema Ewropea ta' kontijiet nazzjonali u reġjonali fil-Komunità ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 dwar is-sistema Ewropea ta' kontijiet nazzjonali u reġjonali fil-Komunità rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni mgħoddija lill-Kummissjoni [COM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0535)


7.9. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għall-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, bl-applikazzjoni tal-punt 28 tal-ftehim interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u t-tmexxija finanzjarja tajba [COM(2008)0609 - C6 0345/2008 - 2008/2286(ACI)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Reimer Böge (A6-0430/2008)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0536)


7.10. Talba għar-revoka ta' l-immunità tas-Sur Frank Vanhecke (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għar-revoka ta' l-immunità tas-Sur Frank Vanhecke [2008/2092(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0537)

Tkellmu dwar il-votazzjoni:

Qabel il-votazzjoni, Bruno Gollnisch talab biex ir-rapport jintbagħat lura lill-kumitat.

Il-President iddikjara li din it-talba kellha l-appoġġ ta' mill-inqas 40 Membru, u li għalhekk setgħet tintlaqa' skont l-Artikolu168(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament irrifjuta din it-talba. Għalhekk ir-rapport ipproċeda bil-votazzjoni.


7.11. Talba biex tkun irrevokata l-immunità tas-Sur Massimo D'Alema (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba biex tkun irrevokata l-immunità tas-Sur Massimo D'Alema [2008/2298(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0538)


7.12. Ħarsien tal-konsumatur u fil-qasam tal-kreditu u l-finanzi (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħarsien tal-konsumatur: intejbu l-edukazzjoni u l-għarfien dwar il-kreditu u l-finanzi [2007/2288(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0539)


7.13. L-Evalwazzjoni tas-Swieq tal-Konsumatur (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-Evalwazzjoni tas-Swieq tal-Konsumatur [2008/2057(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Anna Hedh (A6-0392/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2008)0540)


7.14. L-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar l-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa [COM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0541)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0541)

Tkellmu dwar il-votazzjoni:

Astrid Lulling (rapporteur), qabel il-votazzjoni għall-proposta emendata, biex tirrakkomanda vot negattiv, u Elisa Ferreira dwar dan l-intervent.


7.15. Programm għall-konsum tal-frott fl-iskejjel * (votazzjoni)


Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 dwar l-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni u (KE) Nru 1234/2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) biex tiġi stabbilita Skema ta' Frott għall-iskejjel [COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Niels Busk (A6-0391/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0542)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0542)


7.16. Is-suċċess u l-isfidi ta' għaxar snin ta' Unjoni ekonomika u monetarja (votazzjoni)


Rapport dwar l-EMU@10: Is-suċċess u l-isfidi ta' għaxar snin ta' Unjoni ekonomika u monetarja (EMU) [2008/2156(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Ko-Rapporteurs: Pervenche Berès u Werner Langen (A6-0420/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0543)

Tkellmu dwar il-votazzjoni:

- Pervenche Berès (ko-rapporteur) biex jikkonferma l-irtirar tal-emenda orali tiegħu dwar l-Emenda 13;

- Reinhard Rack.


7.17. Applikazzjoni tal-prinċipju tal-ugwalità tal-pagi għall-irġiel u n-nisa (votazzjoni)

Rapport tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni għall-applikazzjoni tal-prinċipju ta' l-ugwalità tal-pagi għall-irġiel u n-nisa [2008/2012(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Edit Bauer (A6-0389/2008)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0544)


7.18. Appoġġ għal turija minn kmieni tal-produzzjoni sostenibbli tal-enerġija mill-fjuwils fossili (votazzjoni)

Rapport dwar l-appoġġ għal turija minn kmieni tal-produzzjoni sostenibbli tal-enerġija mill-fjuwils fossili [2008/2140(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Christian Ehler (A6-0418/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0545)


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skont l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Iliana Malinova Iotova - A6-0393/2008: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská u Syed Kamall

Rapport Astrid Lulling - A6-0417/2008: Astrid Lulling, Daniel Hannan u Syed Kamall

Rapport Niels Busk - A6-0391/2008: Milan Gaľa, Czesław Adam Siekierski, Hynek Fajmon, Mairead McGuinness u Ewa Tomaszewska

Rapport Pervenche Berès u Werner Langen - A6-0420/2008: Ivo Strejček u Czesław Adam Siekierski

Rapport Klaus-Heiner Lehne - A6-0422/2008: Siiri Oviir

Rapport Christian Ehler - A6-0418/2008: Gyula Hegyi


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Glyn Ford għarraf li ma kellux il-karta tal-vot tiegħu fil-bidu tal-ħin għall-votazzjonijiet u li ma bediex jivvota qabel ir-rapport Astrid Lulling (A6-0417/2008). Huwa xtaq jivvota bħall-Grupp PSE dwar ir-rapporti ta' qabel.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.05
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05 )

PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


11. Risposta tal-Unjoni Ewropea għall-kriżi finanzjarja globali: Segwitu tal-Kunsill Ewropew informali tas-7 ta' Novembru 2008 u s-Sammit tal-G20 tal-15 ta' Novembru 2008 - Programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2009 (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Risposta tal-Unjoni Ewropea għall-kriżi finanzjarja globali: Segwitu tal-Kunsill Ewropew informali tas-7 ta' Novembru 2008 u s-Sammit tal-G20 tal-15 ta' Novembru 2008

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2009

Jean-Pierre Jouyet (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-Grupp PSE, Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, Brian Crowley f'isem il-Grupp UEN, Monica Frassoni f'isem il-Grupp Verts/ALE, Roberto Musacchio f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Hanne Dahl f'isem il-Grupp IND/DEM.

PRESIDENT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi-President

Tkellmu: Jana Bobošíková Membru mhux affiljata, Jean-Pierre Jouyet, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Ryszard Czarnecki, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Paul Marie Coûteaux, Luca Romagnoli, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Jean Marie Beaupuy, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Esko Seppänen, Kathy Sinnott, Andreas Mölzer, Giles Chichester u Poul Nyrup Rasmussen.

PRESIDENT: Mechtild ROTHE
Viċi-President

Tkellmu: Andrew Duff, Irena Belohorská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pervenche Berès, Lena Ek, Manfred Weber, Jan Andersson, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Lambert van Nistelrooij, Enrique Barón Crespo, Ingeborg Gräßle, Stavros Lambrinidis, Robert Sturdy, Andrzej Jan Szejna, Carmen Fraga Estévez, Harald Ettl, Philip Bushill-Matthews, Erika Mann, Piia-Noora Kauppi u Gunnar Hökmark.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" John Purvis, Proinsias De Rossa, Olle Schmidt, Marie Anne Isler Béguin u Mairead McGuinness.

Tkellmet Margot Wallström (Viċi President tal-Kummissjoni).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li jridu jitressqu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura, se jitħabbru iktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: il-votazzjoni se ssir waqt perjodu ta' sessjoni iktar 'il quddiem.


PRESIDENT: Diana WALLIS
Viċi-President

12. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill (B6-0484/2008).

Mistoqsija 1 (Bernd Posselt): Il-Kristjani tat-Turkija – il-Monasteru Mor Gabriel

Jean-Pierre Jouyet (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Bernd Posselt, Reinhard Rack u Jim Allister.

Mistoqsija 2 (Manuel Medina Ortega): Pressjonijiet ġodda ta' migrazzjoni fuq l-Ewropa.

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Manuel Medina Ortega u Bernd Posselt.

Mistoqsija 3 (Luis Yañez-Barnuevo García): Ftuħ tad-djalogu ma' Kuba

Jean-Pierre Jouyet irrisponda għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet kumplimentari ta' Antonio Masip Hidalgo (flok l-awtur), Zita Pleštinská u Bogusław Sonik.

Mistoqsija 4 (Robert Evans): Lezzjonijiet mill-Kriżi Finanzjarji.

Mistoqsija 5 (Mairead McGuinness): Ir-risposti tal-Istati Membri għall-kriżi finanzjarja internazzjonali.

Mistoqsija 6 (Gay Mitchell): Ir-risposta tal-Unjoni Ewropea għall-kriżi finanzjarja internazzjonali.

Mistoqsija 7 (Dimitrios Papadimoulis): Il-Kriżi finanzjarja u l-Patt tal-Istabilità.

Mistoqsija 8 (Laima Liucija Andrikienė): Is-sitwazzjoni u l-perspettivi fl-Ewropa tal-Lvant fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja.

Jean-Pierre Jouyet irrisponda għall-mistoqsijiet kif ukoll għall-mistoqsijiet kumplimentari ta' Peter Skinner (minflok Robert Evans), Mairead McGuinness, Gay Mitchell, Dimitrios Papadimoulis, Laima Liucija Andrikienė, Josu Ortuondo Larrea u Avril Doyle.

Il-mistoqsija 9 ma ssejħitx, għaliex is-suġġett tagħha kien diġà ttrattat f'mistoqsija lill-Kunsill matul is-sessjoni parzjali ta' Ottubru II (punt 14 tal- Minuti ta' 21.10.2008).

Mistoqsija 10 (Hélène Goudin): Ir-responsabilità politika tal-abbużi mwettqa waqt operazzjonijiet militari tal-UE.

Mistoqsija 11 (Hanne Dahl): Ir-responsabilità politika tal-abbużi vjolenti mwettqa fil-qafas ta' operazzjonijiet militari Ewropej.

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsijiet kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Hélène Goudin, Hanne Dahl, Paul Rübig u Mairead McGuinness.

Mistoqsija 12 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Koordinazzjoni tas-sistemi nazzjonali tas-sigurtà soċjali.

Jean-Pierre Jouyet wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig u Avril Doyle.

Il-mistoqsijiet 13 sa 15 u 17 sa 32 se jirċievu risposti bil-miktub (ara l-anness tar-Rapport Verbatim).

Il-ħin tal-mistoqsijiet allokat għall-Kunsill intemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.05
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

PRESIDENT: Manuel António dos SANTOS
Viċi-President

13. Obbligi ta' pubblikazzjoni u ta' traduzzjoni ta' ċerti tipi ta' kumpaniji ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 68/151/KEE u 89/666/KEE fir-rigward tal-obbligi ta' pubblikazzjoni u traduzzjoni għal ċerti tipi ta' kumpaniji [COM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

Piia-Noora Kauppi ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellem Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Margaritis Schinas (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Georgios Papastamkos f'isem il-Grupp PPE-DE, Ieke van den Burg f'isem il-Grupp PSE, Jean-Paul Gauzès, Manuel Medina Ortega, Françoise Grossetête, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Costas Botopoulos, Charlie McCreevy u Piia-Noora Kauppi.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.2 tal- Minuti ta' 19.11.2008 .


14. L-Istatistiċi Ewropej ***I (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istatistiċi Ewropej [COM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Andreas Schwab (A6-0349/2008)

Andreas Schwab ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Ieke van den Burg f'isem il-Grupp PSE, Margarita Starkevičiūtė f'isem il-Grupp ALDE, Joaquín Almunia u Andreas Schwab.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.3 tal- Minuti ta' 19.11.2008 .


15. Appoġġ finanzjarju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri * - Appoġġ finanzjarju lill-Istati Membri (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 332/2002 li jistabbilixxi faċilità li tipprovdi appoġġ finanzjarju għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri [COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0450/2008)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Appoġġ finanzjarju lill-Istati Membri

Pervenche Berès ippreżentat ir-rapport tagħha.

Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Zsolt László Becsey f'isem il-Grupp PPE-DE, Szabolcs Fazakas f'isem il-Grupp PSE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk f'isem il-Grupp UEN, Nils Lundgren f'isem il-Grupp IND/DEM, Sergej Kozlík Membru mhux affiljat, u Dariusz Rosati.

PRESIDENT: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi-President

Tkellmu: Edit Herczog u Harald Ettl.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Paul Rübig, Mairead McGuinness, Marian Zlotea u Margarita Starkevičiūtė.

Tkellmu: Joaquín Almunia u Pervenche Berès.

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni, li trid titressaq skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura, se titħabbar iktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.8 tal- Minuti ta' 20.11.2008 u punt 6.10 tal- Minuti ta' 20.11.2008 .


16. Dokumenti mressqa

Ir-rapport li ġej tressaq mill-Kumitat ECON:

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 332/2002 li jistabbilixxi faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri (COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0450/2008)


17. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 415.623/OJME).


18. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.50.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa , Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza