Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0220(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0349/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0349/2008

Συζήτηση :

PV 18/11/2008 - 14
CRE 18/11/2008 - 14

Ψηφοφορία :

PV 19/11/2008 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0548

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

5.3. Ευρωπαϊκές στατιστικές ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές [COM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andreas Schwab (A6-0349/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0548)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0548)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου