Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 19 ноември 2008 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

7. Време за гласуване (продължение)
Пълни стенографски протоколи

7.1. Промени в Общата селскостопанска политика * (гласуване)

7.2. Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) * (гласуване)

7.3. Стратегически насоки на Общността за развитието на селските райони (2007 — 2013 г.) * (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност