Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 19 november 2008 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

7. Omröstning (fortsättning)
Fullständigt förhandlingsreferat

7.1. Ändring av den gemensamma jordbrukspolitiken * (omröstning)

7.2. Ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) * (omröstning)

7.3. Gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (2007–2013) * (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy