Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 19 ноември 2008 г. - Страсбург

8. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Piia-Noora Kauppi - A6-0400/2008
Laima Liucija Andrikienė

Доклад Andreas Schwab - A6-0349/2008
Laima Liucija Andrikienė

Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008
Albert Deß, Czesław Adam Siekierski и Seán Ó Neachtain

Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008 и Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008
Giovanni Robusti, Csaba Sándor Tabajdi и Mairead McGuinness

Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008
Димитър Стоянов и Albert Deß

Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008, Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008, Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0390/2008 и Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0377/2008
Daniel Hannan

Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008
Christa Klaß

Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0390/2008
Hynek Fajmon

Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008, Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008, Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0390/2008 и Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0377/2008
Zdzisław Zbigniew Podkański

Правна информация - Политика за поверителност