Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 19. marraskuuta 2008 - Strasbourg

8. Äänestysselitykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Piia-Noora Kauppi - A6-0400/2008
Laima Liucija Andrikienė

Mietintö: Andreas Schwab - A6-0349/2008
Laima Liucija Andrikienė

Mietintö: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008
Albert Deß, Czesław Adam Siekierski ja Seán Ó Neachtain

Mietintö: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008 ja Mietintö: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008
Giovanni Robusti, Csaba Sándor Tabajdi ja Mairead McGuinness

Mietintö: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008
Dimitar Stoyanov ja Albert Deß

Mietintö: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008, Mietintö: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008, Mietintö: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0390/2008 ja Mietintö: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0377/2008
Daniel Hannan

Mietintö: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008
Christa Klaß

Mietintö: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0390/2008
Hynek Fajmon

Mietintö: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008, Mietintö: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008, Mietintö: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0390/2008 ja Mietintö: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0377/2008
Zdzisław Zbigniew Podkański

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö