Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 19 listopada 2008 r. - Strasburg

8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
Pełne sprawozdanie

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Piii-Noory Kauppi - A6-0400/2008
Laima Liucija Andrikienė

Sprawozdanie Andreasa Schwaba - A6-0349/2008
Laima Liucija Andrikienė

Sprawozdanie Luisa Manuela Capoulasa Santosa - A6-0402/2008
Albert Deß, Czesław Adam Siekierski i Seán Ó Neachtain

Sprawozdanie Luisa Manuela Capoulasa Santosa - A6-0402/2008 i sprawozdanie Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008
Giovanni Robusti, Csaba Sándor Tabajdi i Mairead McGuinness

Sprawozdanie Luisa Manuela Capoulasa Santosa - A6-0401/2008
Dimitar Stoyanov i Albert Deß

Sprawozdanie Luisa Manuela Capoulasa Santosa - A6-0402/2008, sprawozdanie Luisa Manuela Capoulasa Santosa - A6-0401/2008, sprawozdanie Luisa Manuela Capoulasa Santosa - A6-0390/2008 i sprawozdanie Luisa Manuela Capoulasa Santosa - A6-0377/2008
Daniel Hannan

Sprawozdanie Luisa Manuela Capoulasa Santosa - A6-0402/2008
Christa Klaß

Sprawozdanie Luisa Manuela Capoulasa Santosa - A6-0390/2008
Hynek Fajmon

Sprawozdanie Luisa Manuela Capoulasa Santosa - A6-0402/2008, sprawozdanie LLuisa Manuela Capoulasa Santosa - A6-0401/2008, Luisa Manuela Capoulasa Santosa - A6-0390/2008 i sprawozdanie Luisa Manuela Capoulasa Santosa - A6-0377/2008
Zdzisław Zbigniew Podkański

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności