Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 19 november 2008 - Strasbourg

8. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Piia-Noora Kauppi - A6-0400/2008
Laima Liucija Andrikienė

Betänkande Andreas Schwab - A6-0349/2008
Laima Liucija Andrikienė

Betänkande Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008
Albert Deß, Czesław Adam Siekierski och Seán Ó Neachtain

Betänkande Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008 och Betänkande Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008
Giovanni Robusti, Csaba Sándor Tabajdi och Mairead McGuinness

Betänkande Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008
Dimitar Stoyanov och Albert Deß

Betänkande Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008, Betänkande Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008, Betänkande Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0390/2008 och Betänkande Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0377/2008
Daniel Hannan

Betänkande Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008
Christa Klaß

Betänkande Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0390/2008
Hynek Fajmon

Betänkande Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0402/2008, Betänkande Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0401/2008, Betänkande Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0390/2008 och Betänkande Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0377/2008
Zdzisław Zbigniew Podkański

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy