Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0229(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0431/2008

Разисквания :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Гласувания :

PV 20/11/2008 - 6.6
CRE 20/11/2008 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0558

Протокол
Сряда, 19 ноември 2008 г. - Страсбург

11. Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост * - Процедура за единно разрешително за работа * (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост [COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети страни за единно разрешително за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права на работници от трети страни, които законно пребивават в държава-членка [COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

Manfred Weber (в качеството на заместник на докладчика) представи доклада A6-0432/2008.

Patrick Gaubert представи доклада.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) и Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Danutė Budreikaitė (докладчик по становището на комисията DEVE), Jan Tadeusz Masiel (докладчик по становището на комисията EMPL), Румяна Желева (докладчик по становището на комисията EMPL), Kinga Gál, от името на групата PPE-DE, Javier Moreno Sánchez, от името на групата PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, от името на групата ALDE, Bogusław Rogalski, от името на групата UEN, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Giusto Catania, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Carl Lang, независим член на ЕП, Carlos Coelho и Wolfgang Kreissl-Dörfler.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Gérard Deprez, Mario Borghezio, Hélène Flautre, Eva-Britt Svensson, Gerard Batten, Roberto Fiore, Dumitru Oprea, Claudio Fava, Athanasios Pafilis, Hélène Goudin, Luca Romagnoli, Simon Busuttil, Martine Roure, Hubert Pirker, Stavros Lambrinidis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Karin Jöns, Inger Segelström, Roselyne Lefrançois, Emine Bozkurt, Harald Ettl и Genowefa Grabowska.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Daciana Octavia Sârbu, Marek Aleksander Czarnecki, Tomáš Zatloukal, Toomas Savi, Nicolae Vlad Popa, Czesław Adam Siekierski и Janusz Onyszkiewicz.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet, Jacques Barrot, Manfred Weber и Patrick Gaubert.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 20.11.2008 и точка 6.6 от протокола от 20.11.2008.

Правна информация - Политика за поверителност