Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0229(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0431/2008

Forhandlinger :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Afstemninger :

PV 20/11/2008 - 6.6
CRE 20/11/2008 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0558

Protokol
Onsdag den 19. november 2008 - Strasbourg

11. Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse * - Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse * (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse [KOM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om en kombineret ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at tage ophold og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat [KOM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

Manfred Weber (for ordføreren) forelagde betænkning A6-0432/2008.

Patrick Gaubert forelagde sin betænkning.

Talere: Jean-Pierre Jouyet (formand for Rådet) og Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen).

Talere: Danutė Budreikaitė (ordfører for udtalelse fra DEVE), Jan Tadeusz Masiel (ordfører for udtalelse fra EMPL), Rumiana Jeleva (ordfører for udtalelse fra EMPL), Kinga Gál for PPE-DE-Gruppen, Javier Moreno Sánchez for PSE-Gruppen, Jeanine Hennis-Plasschaert for ALDE-Gruppen, Bogusław Rogalski for UEN-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Giusto Catania for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Carl Lang, løsgænger, Carlos Coelho og Wolfgang Kreissl-Dörfler.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere: Gérard Deprez, Mario Borghezio, Hélène Flautre, Eva-Britt Svensson, Gerard Batten, Roberto Fiore, Dumitru Oprea, Claudio Fava, Athanasios Pafilis, Hélène Goudin, Luca Romagnoli, Simon Busuttil, Martine Roure, Hubert Pirker, Stavros Lambrinidis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Karin Jöns, Inger Segelström, Roselyne Lefrançois, Emine Bozkurt, Harald Ettl og Genowefa Grabowska.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Laima Liucija Andrikienė, Daciana Octavia Sârbu, Marek Aleksander Czarnecki, Tomáš Zatloukal, Toomas Savi, Nicolae Vlad Popa, Czesław Adam Siekierski og Janusz Onyszkiewicz.

Talere: Jean-Pierre Jouyet, Jacques Barrot, Manfred Weber og Patrick Gaubert.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 20.11.2008 og punkt 6.6 i protokollen af 20.11.2008.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik