Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0229(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0431/2008

Keskustelut :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Äänestykset :

PV 20/11/2008 - 6.6
CRE 20/11/2008 - 6.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0558

Pöytäkirja
Keskiviikko 19. marraskuuta 2008 - Strasbourg

11. Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten * - Oleskelua ja työskentelyä koskeva yhden hakemuksen menettely * (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten [KOM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista [KOM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

Manfred Weber (esittelijän sijainen) esitteli mietinnön A6-0432/2008.

Patrick Gaubert esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jean-Pierre Jouyet (neuvoston puheenjohtaja) ja Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Danutė Budreikaitė (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jan Tadeusz Masiel (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Rumiana Jeleva (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kinga Gál PPE-DE-ryhmän puolesta, Javier Moreno Sánchez PSE-ryhmän puolesta, Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE-ryhmän puolesta, Bogusław Rogalski UEN-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Giusto Catania GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Carl Lang, Carlos Coelho ja Wolfgang Kreissl-Dörfler.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Gérard Deprez, Mario Borghezio, Hélène Flautre, Eva-Britt Svensson, Gerard Batten, Roberto Fiore, Dumitru Oprea, Claudio Fava, Athanasios Pafilis, Hélène Goudin, Luca Romagnoli, Simon Busuttil, Martine Roure, Hubert Pirker, Stavros Lambrinidis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Karin Jöns, Inger Segelström, Roselyne Lefrançois, Emine Bozkurt, Harald Ettl ja Genowefa Grabowska.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Daciana Octavia Sârbu, Marek Aleksander Czarnecki, Tomáš Zatloukal, Toomas Savi, Nicolae Vlad Popa, Czesław Adam Siekierski ja Janusz Onyszkiewicz.

Puheenvuorot: Jean-Pierre Jouyet, Jacques Barrot, Manfred Weber ja Patrick Gaubert.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.11.2008, kohta 6.5 ja istunnon pöytäkirja 20.11.2008, kohta 6.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö