Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0229(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0431/2008

Debaty :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Głosowanie :

PV 20/11/2008 - 6.6
CRE 20/11/2008 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0558

Protokół
Środa, 19 listopada 2008 r. - Strasburg

11. Warunki wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich w celu zatrudnienia na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji * - Procedura dotycząca jednego wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę * (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji [COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli krajów trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z krajów trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim [COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

Manfred Weber (zastępca sprawozdawczyni) przedstawił sprawozdanie A6-0432/2008.

Patrick Gaubert przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) i Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Danutė Budreikaitė (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Jan Tadeusz Masiel (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Rumiana Jeleva (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Kinga Gál w imieniu grupy PPE-DE, Javier Moreno Sánchez w imieniu grupy PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE, Bogusław Rogalski w imieniu grupy UEN, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Carl Lang niezrzeszony, Carlos Coelho i Wolfgang Kreissl-Dörfler.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Gérard Deprez, Mario Borghezio, Hélène Flautre, Eva-Britt Svensson, Gerard Batten, Roberto Fiore, Dumitru Oprea, Claudio Fava, Athanasios Pafilis, Hélène Goudin, Luca Romagnoli, Simon Busuttil, Martine Roure, Hubert Pirker, Stavros Lambrinidis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Karin Jöns, Inger Segelström, Roselyne Lefrançois, Emine Bozkurt, Harald Ettl i Genowefa Grabowska.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, Daciana Octavia Sârbu, Marek Aleksander Czarnecki, Tomáš Zatloukal, Toomas Savi, Nicolae Vlad Popa, Czesław Adam Siekierski i Janusz Onyszkiewicz.

Głos zabrali: Jean-Pierre Jouyet, Jacques Barrot, Manfred Weber i Patrick Gaubert.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: punkt 6.5 protokołu z dnia 20.11.2008 r. i punkt 6.6. protokołu z dnia 20.11.2008 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności