Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0229(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0431/2008

Debatter :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Omröstningar :

PV 20/11/2008 - 6.6
CRE 20/11/2008 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0558

Protokoll
Onsdagen den 19 november 2008 - Strasbourg

11. Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning * - Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning [KOM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat [KOM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

Manfred Weber (ersättare för föredraganden) redogjorde för betänkandet A6-0432/2008.

Patrick Gaubert redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jean-Pierre Jouyet (rådets tjänstgörande ordförande) och Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talare: Danutė Budreikaitė (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Jan Tadeusz Masiel (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Rumiana Jeleva (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Kinga Gál för PPE-DE-gruppen, Javier Moreno Sánchez för PSE-gruppen, Jeanine Hennis-Plasschaert för ALDE-gruppen, Bogusław Rogalski för UEN-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Giusto Catania för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Carl Lang, grupplös, Carlos Coelho och Wolfgang Kreissl-Dörfler.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Gérard Deprez, Mario Borghezio, Hélène Flautre, Eva-Britt Svensson, Gerard Batten, Roberto Fiore, Dumitru Oprea, Claudio Fava, Athanasios Pafilis, Hélène Goudin, Luca Romagnoli, Simon Busuttil, Martine Roure, Hubert Pirker, Stavros Lambrinidis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Karin Jöns, Inger Segelström, Roselyne Lefrançois, Emine Bozkurt, Harald Ettl och Genowefa Grabowska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Laima Liucija Andrikienė, Daciana Octavia Sârbu, Marek Aleksander Czarnecki, Tomáš Zatloukal, Toomas Savi, Nicolae Vlad Popa, Czesław Adam Siekierski och Janusz Onyszkiewicz.

Talare: Jean-Pierre Jouyet, Jacques Barrot, Manfred Weber och Patrick Gaubert.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 20.11.2008 och punkt 6.6 i protokollet av den 20.11.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy