Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0111/2008 (B6-0482/2008)

Разисквания :

PV 19/11/2008 - 12
CRE 19/11/2008 - 12

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 19 ноември 2008 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

12. Европейска политика за космическото пространство: Европа и Космоса (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0111/2008) зададен от Pierre Pribetich, от името на комисията ITRE, към Съвета: Европейска политика за космическото пространство: как да направим космоса по-близък (B6-0482/2008)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0112/2008), зададен от Pierre Pribetich, от името на комисията ITRE, към Комисията: Европейска политика за космическото пространство: как да направим космоса по-близък (B6-0483/2008)

Pierre Pribetich разви въпросите, изискващи устен отговор.

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, изискващ устен отговор B6-0482/2008.

Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса, изискващ устен отговор B6-0483/2008.

Изказаха се: Etelka Barsi-Pataky, от името на групата PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата PSE, Anne Laperrouze, от името на групата ALDE, Patrick Louis, от името на групата IND/DEM, Giles Chichester и Teresa Riera Madurell.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Janusz Onyszkiewicz.

Изказаха се Jean-Pierre Jouyet и Günter Verheugen.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Angelika Niebler, от името на комисията ITRE, относно Европейска политика за космическото пространство: как да направим Космоса по-близък (B6-0582/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.12 от протокола от 20.11.2008.

Правна информация - Политика за поверителност