Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0111/2008 (B6-0482/2008)

Debatter :

PV 19/11/2008 - 12
CRE 19/11/2008 - 12

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 19 november 2008 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

12. Den europeiska rymdpolitiken: Att ta ner rymden till jorden (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0111/2008) från Pierre Pribetich, för utskottet ITRE, till rådet: Den europeiska rymdpolitiken: att ta ner rymden till jorden (B6-0482/2008)

Muntlig fråga (O-0112/2008), från Pierre Pribetich, för utskottet ITRE, till kommissionen: Den europeiska rymdpolitiken: att ta ner rymden till jorden (B6-0483/2008)

Pierre Pribetich utvecklade de muntliga frågorna.

Jean-Pierre Jouyet (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade den muntliga frågan B6-0482/2008.

Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande) besvarade den muntliga frågan B6-0483/2008.

Talare: Etelka Barsi-Pataky för PPE-DE-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău för PSE-gruppen, Anne Laperrouze för ALDE-gruppen, Patrick Louis för IND/DEM-gruppen, Giles Chichester och Teresa Riera Madurell.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Janusz Onyszkiewicz.

Talare: Jean-Pierre Jouyet och Günter Verheugen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Angelika Niebler, för utskottet ITRE, om den europeiska rymdpolitiken: att ta ner rymden på jorden (B6-0582/2008).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.12 i protokollet av den 20.11.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy