Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 19 ноември 2008 г. - Страсбург

17. Социалноосигурителни системи и пенсии (кратко представяне)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно бъдещето на социалноосигурителните системи и пенсиите: тяхното финансиране и тенденцията към индивидуализация [2007/2290(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

Gabriele Stauner представи доклада.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 20.11.2008.

Правна информация - Политика за поверителност