Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 19. novembra 2008 - Štrasburg

17. Budúcnosť systémov sociálneho zabezpečenia a dôchodkov: ich financovanie a smerovanie k individualizácii (stručná prezentácia)
Doslovný zápis

Správa: Budúcnosť systémov sociálneho zabezpečenia a dôchodkov: ich financovanie a smerovanie k individualizácii [2007/2290(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

Gabriele Stauner uviedla správu.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 20.11.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia