Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2667(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0581/2008

Разисквания :

PV 19/11/2008 - 18
CRE 19/11/2008 - 18

Гласувания :

PV 20/11/2008 - 6.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0566

Протокол
Сряда, 19 ноември 2008 г. - Страсбург

18. ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) и Janez Potočnik (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: John Bowis, от името на групата PPE-DE, Zita Gurmai, от името на групата PSE, Georgs Andrejevs, от името на групата ALDE, Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, Avril Doyle, Michael Cashman и Toomas Savi.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Colm Burke и Mairead McGuinness.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet и Janez Potočnik.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Marinus Wiersma, Michael Cashman, Stephen Hughes, Anna Hedh и Anne Van Lancker, от името на групата PSE, относно ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение (B6-0581/2008),

- Georgs Andrejevs, от името на групата ALDE, относно ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение (B6-0583/2008),

- Satu Hassi и Kathalijne Maria Buitenweg, от името на групата Verts/ALE, относно ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение (B6-0584/2008),

- John Bowis, Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin и Colm Burke, от името на групата PPE-DE, относно ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение (B6-0585/2008),

- Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Liam Aylward, Ryszard Czarnecki и Roberta Angelilli, от името на групата UEN, sur le VIH/sida: diagnostic et traitement précoces (B6-0586/2008),

- Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, относно ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение (B6-0587/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.14 от протокола от 20.11.2008.

Правна информация - Политика за поверителност