Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0156(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0368/2008

Внесени текстове :

A6-0368/2008

Разисквания :

PV 19/11/2008 - 19
CRE 19/11/2008 - 19

Гласувания :

PV 20/11/2008 - 6.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0559

Протокол
Сряда, 19 ноември 2008 г. - Страсбург

19. Обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти * (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) [COM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Neil Parish (A6-0368/2008)

Neil Parish представи доклада.

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Изказаха се: Christa Klaß, от името на групата PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, от името на групата PSE, Vladimír Železný, от името на групата IND/DEM, и Esther Herranz García.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Christa Klaß и James Nicholson.

Изказаха се: Janez Potočnik и Neil Parish.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 20.11.2008.

Правна информация - Политика за поверителност