Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0156(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0368/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0368/2008

Συζήτηση :

PV 19/11/2008 - 19
CRE 19/11/2008 - 19

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2008 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0559

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

19. Τροποποίηση του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») [COM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Neil Parish (A6-0368/2008)

Ο Neil Parish παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Christa Klaß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Vladimír Železný, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Esther Herranz García.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Christa Klaß και James Nicholson.

Παρεμβαίνουν οι Janez Potočnik και Neil Parish.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου