Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2645(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0104/2008 (B6-0480/2008)

Συζήτηση :

PV 19/11/2008 - 20
CRE 19/11/2008 - 20

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

20. Κατάσταση στη μελισσοκομία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-0104/2008) που κατέθεσε ο Neil Parish, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Κατάσταση στη μελισσοκομία (B6-0480/2008)

Ο Neil Parish αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Astrid Lulling, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Francesco Ferrari, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Czesław Adam Siekierski, Janusz Wojciechowski και James Nicholson.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Avril Doyle, Astrid Lulling και Zdzisław Zbigniew Podkański.

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Neil Parish, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, σχετικά με την κατάσταση του μελισσοκομικού τομέα (B6-0579/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.11.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου